Koduhoiu-hooldusteenus eakatele ja erivajadusega täiskasvanutele

  • Kellele – eakatele, kes vajavad toimetulekul ning kodutöödes abi, kuid ei soovi hooldusasutuses elada, omastehooldajatele  abiks hoolduskoormuse vähendamisel, puhkeaja andmiseks. 
  • Teenuse eesmärk: Soodustab pikaaegselt kodus elamist, toetame iseseisvat toimetulekut, omastehooldajatel hoolduskoormuse vähendamine, puhkeaja võimaldamine.
  • Pakume: sotsiaalset suhtlust, abistame kodutöödes (kütmine, tubade koristamine, pesupesemine, akende pesu jm vajalikud kodutööd, et kodu oleks korras), käime poes, viime arstile, päevahoidu, ühisüritustele, jalutame, vajadusel sooja toidu koju viimine, tegevused on abistavad ning säilitavad – soodustavad iseseisvat toimetulekut pikaaegsemalt.
  • Kokkuleppel pakume ka ööpäevaringset lühiajalist hoiu-hooldusteenust inimese kodus; 
  • Millal: teenust osutatakse vastavalt lepingule lähtuvalt teenuse soovija vajadusest:
  • Teenuse maksumus: 2 tundi 20,00 eurot Esialgu rahastatav projektist.

Milline on kasu:

  • pakutav teenus tagab inimese pikemaaegse kodus olemise ja hakkamasaamise;
  • vähendab lähedaste hoolduskoormust;
  • Vähendab vajadust hooldekodu kohtade järele.