Lapsehoiuteenus erivajadusega lastele ja noortele

Kellele: kerge-, raske- ja sügava puudega lapsele vanuses 7-21 aastat (juhtumipõhiselt), kes ei sobitu tavarutiiniga pikapäevarühma ja/või ei saa iseseisvalt peale kooli kodus hakkama.

Millal: E-P 13 – 19, kokkuleppel ka teistel aegadel (intervallhoid)

Teenuse eesmärk: toetada lapsevanema, eestkostja või lapse hooldaja töötamist, õppimist või toimetulekut, vähendada hoolduskoormust ning samal ajal tagada lapsele turvaline  ning arendav keskkond.

Mida pakume: tavapärase päevarütmi, huvitegevused, füüsilise aktiivsuse, tööharjutused ja toitlustamise lapsehoiuteenusel viibimise ajal. 

Teenuse maksumus: Teenust rahastab 90% ulatuses KOV (7 eurot/h) avalduse alusel, omaosalus 10% teenuse maksumusest. Lisatasu eest võimalik pakkuda transporti hoidu toomisel, koju või teenusele viimisel.

Milline on kasu: 

  • Lapsevanem, hooldaja, eestkostja on tööturul aktiivsed ning leibkond saab endaga hakkama;
  • Hoiuteenusel olevad laste keskkond on turvaline ja arendav ning kasvab lapse iseseisvalt toimetuleku oskus;
  • Kodulähedane teenus hoiab kokku transpordikulusid ning kuna pakume täislahendust, hoiab kokku KOV ametniku tööaega planeerimisel, korraldamisel jne.
  • Teenuse arendamisega loome uusi töökohti omavalitsusse.