Tugiteraapiad ja teraapilised tegevused

           Teeme tihedat koostööd Saku Sofi Lastekeskusega:

  • Nõustamise, teraapiate jne ajaks saame tunnipõhist lapsehoiuteenust;
  • Ruumide kasutamise võimalus aktiviseerivateks tegevusteks;
  • Koostöö soodustab erinevate vanusegruppide sidusust – lasteaialapsest eakani, teadmiste-oskuste jagamine;
  • Võimalus osaleda erinevates teraapiates. Hetkel on vastuvõtud mänguterapeudil ning perenõustajal.