Iseseisvat toimetulekut edendav sotsiaalteenus

  • Kellele: töövõimelistele alates 18 a. kuni vanaduspensioni ealistele isikutele, kes ei tööta ega õpi ja/või kes on kaua tööturult eemal olnud.
  • Teenuse eesmärk: soodustada töövõimelistel 18-aastastel kuni vanaduspensionielaistel isikutel, kes ei õpi ega tööta iseseisvat toimetulekut, taastada tööharjumus, õpiharjumus, sotsiaalsed oskused;
  • Pakume: töötamist ja toimetulekut toetavad tegevused, erinevaid tugiteenuseid, karjäärinõustamine,kogemusnõustamine, kutsenõustamine, tööharjutused, tööpraktika, suhtlemisoskus, eetika, enesehooldus –  aitame inimestel sotsialiseeruda, olla aktiivsed kogukonna liikmed;
  • Teenus maksumus: teenus on tasuline, teenuse eest tasub töötukassa ja/või sotsiaalkindlustusamet.